Rodinný dům – Omicron

Typ Omicron je řešen jako dvoutraktový nepodsklepený rodinný dům. V polovině půdorysu obsahuje obytné podkroví. Dům je koncipován do nové zástavby. Nosná konstrukce objektu je navržena z keramických zdících materiálů, strop montovaný s dodatečným zmonolitněním. Střecha, která je výrazným architektonickým prvkem, je tvořena dvěma pultovými navzájem výškově posunutými rovinami. Do jedné z nich je vsazen vikýř. Nosnou konstrukci střechy tvoří fošny se záklopem a kanadským šindelem. Do domu se vstupuje přes zádveří a vstup. Kuchyň a jídelní kout je od obývacího pokoje oddělen pouze vyrovnávacími schody. Tato část přízemí je vizuálně i prostorově propojena s galerií v podkroví objektu. V podkroví jsou situovány dva samostatné pokoje a volný prostor galerie.

Zastavěná plocha:   156,40 m2
Užitná plocha:   185,70 m2
Garážové stání:   25,80 m2
Obestavěný prostor:   751,50 m2
   
Orientační cena:   3,450.000,- Kč


Projektová dokumentace obsahuje výkresy všech stavebních profesí a je provedena v rozsahu pro provedení stavby. Obsahuje tedy část stavební, část statiky, část vytápění, vodovodu, kanalizace a plynu, elektrotechniky a výkazy výměr ve všech oddílech. Dokumentace bude předána v šesti vyhotoveních.Rodinný dům Omicron
Rodinný dům Omicron
Rodinný dům Omicron
Rodinný dům Omicron
Rodinný dům Omicron
Rodinný dům Omicron

Legenda

Legenda přízemí:
Obývací pokoj   44,70 m2
Jídelní kout   15,70 m2
Kuchyně   15,40 m2
Zádveří   2,95 m2
Vstup   5,55 m2
Koupelna   7,50 m2
WC   1,20 m2
Pokoj   15,20 m2
Garáž   18,30 m2
Hobby   7,20 m2
Legenda patro:
Galerie   24,80 m2
Pokoj   11,70 m2
Pokoj   14,85 m2