Rodinný dům – Mini

Typ Mini je řešen jako přízemní nepodsklepený rodinný domek s obytným podkrovím. Dům je koncipován do nové zástavby a rovinného až mírně svažitého pozemku. Nosná konstrukce objektu je navržena z plynosilikátových zdících materiálů, stropy keramické, zmonolitněné. Nosná konstrukce střechy je tvořena klasickou tesařskou vazbou, pokrytou betonovými taškami nebo kanadským šindelem. Střecha je sedlová sklon 30º.

Zastavěná plocha dům:   62,80 m2
Garážové stání + pergola:   40,20 m2
Obestavěný prostor dům:   360,00 m2
Obestavěný prostor stání:   65,30 m2
   
Orientační cena:   1,950.000,- Kč


Projektová dokumentace obsahuje výkresy všech stavebních profesí a je provedena v rozsahu pro provedení stavby. Obsahuje tedy část stavební, část statiky, část vytápění, vodovodu, kanalizace a plynu, elektrotechniky a výkazy výměr ve všech oddílech.Rodinný dům Mini
Rodinný dům Mini
Rodinný dům Mini
Rodinný dům Mini
Rodinný dům Mini
Rodinný dům Mini
Rodinný dům Mini

Legenda

Legenda přízemí:
Garážové stání   24,85 m2
Vstup   1,90 m2
Chodba   2,90 m2
Lázeň   4,00 m2
WC   1,80 m2
Kuchyň   7,35 m2
Obývací pokoj   28,05 m2
Pergola   15,35 m2
Legenda patro:
Pokoj   17,30 m2
Pokoj   19,80 m2
Hala   2,70 m2
WC   1,85 m2
Balkón   5,70 m2