Kanalizační řady, vodovodní řady a domácí ČOV

Zpracováváme projektovou dokumentaci kanalizačních řadů, vodovodních řadů včetně přípojek a domovních čistíren odpadních vod.

    Dokumentace pro územní řízení
    Dokumentace pro stavební povolení vodohospodářských staveb
    Inženýrská činnost pro zajištění územního nebo stavebního řízení

Rychlý kontakt
Propos MB
PROPOS MB s.r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
Email: proposmb@proposmb.cz

Telefon: 326 329 525
Fax: 326329724
URL: www.proposmb.cz
Novinky

1.11.2010
Spustili jsme pro Vás nové stránky.