Architektonické a stavebně technické řešení staveb

Komplexně zpracováváme projekty všech druhů pozemních staveb:

  Návrhy a studie staveb, včetně vizualizací
  Dokumentace pro územní řízení
  Dokumentace ke stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby
  Dokumentace prováděcí
  Opatříme vyjádření dotčených orgánů a organizací a zajistíme průběh územního nebo stavebního řízení

Samostatně možno vyhotovit části:

  Silnoproudá elektroinstalace
  MaR
  Vytápění
  Zdravotní technika
  Rozpočty a výkazy výměr
  Inženýrská činnost pro zajištění územního nebo stavebního řízení

Rychlý kontakt
Propos MB
PROPOS MB s.r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
Email: proposmb@proposmb.cz

Telefon: 326 329 525
Fax: 326329724
URL: www.proposmb.cz
Novinky

1.11.2010
Spustili jsme pro Vás nové stránky.